Lovpligtig information

På denne side har vi samlet al lovpligtig information, årsplaner, rapporter, vedtægter og øvrige dokumenter.

Vedtægter for VerdensBørn Grundskole

Vedtægter for VerdensBørn Grundskole er ændret af bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen d. 27. april 2022.

De reviderede vedtægter trådte i kraft ved offentliggørelsen på hjemmesiden d. 6. juni 2022.

Skolens slutmål, delmål, undervisnings- og opfølgningsplaner

Almene fag

I fagene dansk, matematik, historie, engelsk, fransk, billedkunst, idræt, biologi, geografi, fysik/kemi og natur/teknologi, samfundsfag følger undervisningen Fælles Mål, som er fastlagt af Undervisningsministeriet. Faget Verdensreligioner følger ligeledes de Fælles Mål, der er beskrevet for Kristendomskundskab. https://emu.dk/grundskole

Identitet og dannelse: VerdensBørn Grundskoles hjertefag

På VerdensBørn Grundskole er elevernes overordnet dannelsesrejse lige så væsentlig som deres videnstilegnelse og udvikling af færdigheder. Vi mener at de går hånd i hånd.

Skolens undervisning har således både til formål at opfylde Undervisningsministeriets Fælles Mål og ligeledes at bidrage til styrkelsen af eleverne identitetsforståelse og livsduelighed.

For at understøtte dette har vi på skolen udviklet vores eget særskilte fag: “Identitet og dannelse”. Formålet med dette fag er “at udvikle strategier hos det enkelte barn til selvstændigt at kunne tage vare på sig selv, på sine relationer og på det nære og fjerne samfund omkring sig gennem udvikling af karakter, styrker og dannelse.”

Du kan læse meget mere om faget i følgende årsplan:

Madkundskab

Madkundskab tilbydes hvert andet år for ø-gruppen “4.-5.”-trin. 

Arabisk

Valgfaget arabisk følger egne mål.

Sang

Sang er en integreret del af VerdensBørns Grundskoles daglige morgen- og fællessamlinger. Vi bestræber os på at inddrage sang eller andre musiske elementer, så vidt muligt og særligt i danskundervisningen.  

Når eleverne arbejder med aktuelle emner eller ved gennemgangen af bestemte tidsperioder, inddrages musikalske indslag og fællessang, blandt andet ved at fokusere på lyrikkens genre, temaer i sangene eller ordforrådet i sangteksten. 

Derudover er fællessang en vigtig tradition i skoleårets forældreaftener, hvor hensigten er, at eleverne i fællesskab lærer at tage ansvar for det fælles musikalske udtryk.

VerdensBørn Grundskoles elevråd

Elevrådet på VerdensBørn Grundskole er en integreret del af skolen og bruges til at understøtte elevernes demokratiske dannelse og mulighed for medbestemmelse.

Samtidig lærer eleverne at tage ansvar for fællesskabet, herunder det sociale liv på skolen. De tager initiativ til kulturelle arrangementer, såsom markedsdage, udklædningsfester og meget mere. De fremlægger ligeledes ønsker og kommer med input til det faglige indhold på skole og lign.

Nøgletal

Karaktergennemsnit og overgangsfrekvens

Centrale tal fra Uddannelsesstatestik

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/280657.aspx/?dashboard=Overblik

Tilsynsrapporter for VerdensBørn Grundskole

Tilsynsførende: Peter Jensen

Evaluering og opfølgningsplan

Skolens øvrige politik

VerdensBørn Grundskole tilbyder alle eleverne folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse.

Antimobbestrategi

Mobilpolitik