SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål- og indholdsbeskrivelsen for VerdensBørn Grundskoles SFO er udarbejdet i henhold til folkeskolelovens retningslinjer for SFO, samt anbefalingerne fra regeringens skolestartudvalg om styrkelse af idræt og bevægelse i SFO . Herudover er formålet med beskrivelsen at fremme, at SFO’en inddrages i opfyldelsen af VerdensBørn Grundskoles overordnede formål.

Ydermere arbejder vi bevidst med de seks pædagogiske læreplanstemaer. Temaerne inkluderer: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier.

I mål- og indholdsbeskrivelsen vil de enkelte temaer beskrives hver for sig, men i vores hverdag på skolen og i SFO’en vil temaerne flette sig sammen og den samme aktivitet vil som oftest omfatte flere temaer samtidig. Mål- og indholdsbeskrivelsen bliver evalueret årligt, i henhold til gældende retningslinjer på området, samt egne erfaringer.

Aktiviteter i VerdensBørn Grundskoles SFO 2020/2021

Lektiecafé

I SFO’en tilbydes der lektiecafé et fastlagt tidsrum, hvor børnene opfordres til at benytte muligheden for at få lavet deres lektier, samtidig med at de tilbydes lektiestøtte på forældreniveau af personalet i SFO’en.

Lektiehjælpen er et tilbud til børnene og vil derfor foregå på frivillig basis. Dog vil mulighederne for andre aktiviteter i dette tidsrum være begrænset til de aktiviteter der i øvrigt udbydes i SFOen.

Der er ligeledes mulighed for at sidde med en god bog for sig selv eller med en kammerat, så længe det foregår uden at forstyrre de andre børn. De voksne kan også finde på at tilbyde højtlæsning for de mindre elever, hvilket de elsker.

Brasiliansk Jiu Jitsu (BJJ)

Én gang om ugen tilbydes børnene undervisning i BJJ af en uddannet instruktør fra en lokal BJJ klub. BJJ er en form for brydning, hvor man lærer forskellige greb.

Sporten er en selvforsvars-sport og IKKE en angrebs-sport. BJJ giver børnene mulighed for at tumle med hinanden på en sund måde, med stor vægt på gensidig respekt for hinanden. Undervisningen foregår i gymnastiksalen.

Øvrige aktiviteter

Fra uge til uge planlægges forskellige aktiviteter i SFO. Her får børnene mulighed for at fordybe sig i finmotoriske aktiviteter så som sætte perler, tegne, klippe og klistre, bagning mm. Børnene øver sig i fordybelse og stimulerer deres sans for æstetik og håndværk.

Her vil der også være fokus på at holde orden i tingene og de rum vi bruger samt at rydde op efter sig. Eleverne lærer at tager ejerskab, så alle kan få gavn af faciliteterne.

Andre aktiviteter i SFO understøtter grovmotorikken, bevægelse, kropsfornemmelser eller sociale kompetencer så som gæt og grimasser, bålaktiviteter, fod- eller basketbold, ost, køkkenaktiviteter og meget meget mere.

Kontakt Verdensbørn Grundskole SFO: +45 30 12 40 88