Livet på skolen

Her kan du få fornemmelse af dagligdagen på skolen samt de årlige tilbagevendende begivenheder. Se også hvad eleverne får med i deres livsbagage med alle de skønne ture, studieture og udflugter.

Den daglige struktur

Morgenmotion

På baggrund af projektet ’Masseeksperimentet 2012’ [1] og med erkendelsen af, at en stor del af vores børn enten tager den offentlige transport eller bliver kørt i skole, har vi valgt at indføre daglig morgenmotion som er en del af dagens faste struktur.

Alle elever på skolen deltager i morgenmotion med mindre de har andre forpligtelser i skoleskemaet såsom Idræt eller kor/musik. Som minimum vil der dog være morgenmotion tre gange om ugen for samtlige elever.

Motionen indeholder motoriske aktiviteter, lege, gå- og løbeture med det formål at styrke elevernes kropsbevidsthed og understøtte deres faglige og sociale kompetencer.

Vi bestræber os på at motionere udendørs mandag til fredag hele året, med undtagelse af de dage, hvor det ikke er forsvarligt, eller hvis den planlagte aktivitet bør foregå indendørs.

Morgensamling

Fælles morgensamling er også en del af skolens faste morgenrutine. Her samles i skolegården og hilser på hinanden, styrker fællesskabet, synger sammen og sætter rammerne for resten af dagen.

Morgensamlingen bruges også til at understøtte skolens hjertefag Identitet og Dannelse, hvor ugens fokus, hvad enten det er kommunikation, familieværdier eller øvrige temaer fra Identitet og Dannelses-faget, bliver understøttet.

Morgensamling slutter med to minutters refleksions-tid, hvor eleverne opfordres til at vende opmærksomheden indad og finde roen og/eller sende kærlige tanker til dem man holder af.

[1] https://issuu.com/danishsciencefactory/docs/laerervejledning2012

Læsetid

VerdensBørn Grundskole prioriterer læsetid højt. Alle elever instrueres i at have en medbragt bog, som de læser i, enten individuelt eller sammen med deres læsepartner. Her udnytter vi muligheden til at dele en rigtig god historie med hinanden samt forbedre børnenes læseevne. Eleverne bestemmer selv, hvilke bøger de vil læse i, indenfor de retningslinjer, som læreren har udstukket.

Læsetiden tilrettelægges af den enkelte lærer, således at den supplerer danskundervisningen bedst muligt.

Det pædagogiske måltid

På VerdensBørn Grundskole lægger vi stor vægt på det fælles pædagogiske måltid. Ved frokosttid tilbereder vores køkkendame dagens måltid som nydes i fællesskab. Dette indbefatter, at der altid sidder mindst en voksen rollemodel, der deltager aktivt i og omkring fællesmåltiderne. 

Den voksne udviser korrekt bordskik, hygiejne, god sundhedsforståelse og almen pli, da eleverne spejler sig i den voksne.
Vi anser det samspil, som finder sted i forbindelse med måltidet, som en væsentlig del af verdensbarnets overordnet dannelse.

(NB. Pga. Covid-19 er fællesspisning sat på pause indtil videre)

Daglig frugtordning

Frugtordning

Årlige aktiviteter

Forældreaftner

To gange årligt afholdes der forældreaftener på skolen. Dette er en tilbagevendende hyggelig og samværsfremmende aften, der kan indeholde alt lige fra fællesspisning og sang til indslag eller opvisning fra eleverne. 

Aftenerne kan også byde på informationsdeling eller oplæg fra lærerne, pædagogerne eller ledelsen om særlige temaer eller fokuspunkter. 

Aftenerne er altid prægede af hyggeligt socialt samvær mellem børn og voksne og ikke mindst fællessang.

Forældrekonsultationer

Der afholdes forældrekonsultationer to gange årligt på VerdensBørn Grundskole. Forældrene får mulighed for, sammen med lærerne, at gå i dybden med deres børns faglige, sociale og personlige udvikling for i fællesskab at arbejde mod de fælles mål, der er opsat for barnet.

Affaldsindsamlingen

Danmarks Naturfredningsforening afholder affaldsindsamling hvert år i april måned, helt i VerdensBørn Grundskoles ånd. Vi bakker op om dette initiativ, ved at deltage, samt at arbejde ekstra fokuseret med bæredygtighed og bevidstheden om vores skønne natur.


Lejrtur/Studietur

“At rejse er at leve” var der engang en klog person, der har sagt.
På VerdensBørn Grundskole tror vi på, at lejrture og studieture er med til at danne vores elevers selvstændighed, styrke deres fællesskab og understøtte deres sociale og alsidige personlige udvikling. 

Det er igennem disse oplevelser at de danner tætte relationer med deres skolekammerater, de udforsker nye miljøer, de møder forskellige mennesker på kryds og tværs af etnicitet, kulturer, religion, levemåder og levevilkår.

Vores ældre elever tager hvert år på en udlandstur, hvor de arbejder med forskellige dele af FN´s globale mål. Dette kan involvere frivilligt arbejde med folk i nød.  

Et udpluk af afholdte og planlagte ture:

2016 Naturværksted Streyf KBH, Lejrtur.
2017 Bornholm, Svaneke. Lejrtur.
2018 Vestjylland, Hover-Torsted, Lejrtur.
2019 Februar, Isaberg, Sverige, Skitur.
2019 Marts, Bornholm, Lejrtur.
2019 April, Marokko, Studietur.
2020 Februar, Isaberg, Sverige, Skitur (aflyst. pga. covid 19).
2020 Marts, Spanien/Marokko, Studietur (aflyst pga. covid 19).
2020 Maj, Samsø, Lejrtur (aflyst pga. covid 19)
2020 Juni, Bornholm, Lejrtur.

Alle elever fra 0. til 9. klasse deltager på en fælles lejrtur én gang årligt. Vi besøger forskellige steder og byer i Danmark, med henblik på at eleverne stifter bekendtskab med livet udenfor København. 

Udover den årlige lejrtur i Danmark kommer eleverne også på skitur i Sverige, som en del af skolens fokus på sports- og friluftslivet.