Optagelse og pris

Optagelse

Det primære optagelseskriterium er det forpligtende forældresamarbejde. Mulighederne for samarbejdet vurderes ud fra en optagelsessamtale, hvor forældrene blandt andet præsenterer familiens kerneværdier. Det er således essentielt, at forældrene er bevidste om deres families kerneværdier, og at de som udgangspunkt deler samme barnesyn som VerdensBørn Grundskole.

Pris: En plads på VerdensBørn Grundskole koster 2400kr. Dette dækker skolepenge, frokost på skolen, samt SFO.
Søskenderabat: Man får 50% rabat på skolepengene på barn nr. 2

Venteliste

Alle henvendelser vedrørende ventelisten bedes sendt til venteliste.vbgrundskole@gmail.com

Ansøgning om optagelse på VerdensBørn Grundskole, kan ske fra det kalenderår hvor barnet fylder 3 år. Barnet kan tidligst starte i det kalenderår hvor barnet fylder 6 år. Vi optager IKKE børn med henblik på tidlig skolestart.

Når VerdensBørn Grundskole har modtaget Jeres ansøgning i form af en e-mail med:

  • Barnets navn.
  • Fødselsdato.
  • Ønsket klassetrin og skoleår.
  • Kontaktdetaljer på mor og far.
  • Kopi  af kvittering for indbetaling af administrationsgebyret på 300,- dkk.

Gebyret indsættes på Skolens konto i Fælleskassen. Reg.nr: 8411, Konto nr:4172234 – HUSK at mærke posteringen med barnets navn og fødselsdato. 

Er ovenstående punkter overholdt, står barnet på venteliste. I modtager IKKE en bekræftelse, udover kvitteringen på indbetaling.

Det er forældrenes ansvar at oplyse, at der er tale om et søskendebarn og/eller et barn fra VerdensBørn Daginstitution ved opskrivning. 

Svar

VI KONTAKTER JER, SÅFREMT VI KAN TILBYDE EN SAMTALE, ELLERS HØRER I IKKE FRA OS. BARNET BEHOLDER DOG SIN PLADS PÅ VENTELISTEN I ALLE TILFÆLDE.

Såfremt der er plads på det ønskede klassetrin, vil I modtage en invitation til en samtale med skolen. Dog tidligst seks måneder før ønsket skolestart. 

Børn fra VerdensBørn Daginstitutioner samt søskendebørn til elever på skolen har fortrinsret ved indkaldelse til samtale om optagelse på VerdensBørn Grundskole.


Regler og vilkår

Nedenstående kan du downloade dokumenter der beskriver skolens regler og vilkår samt vores forventninger til forældresamarbejde.