Om os

Værd at vide om VerdensBørn Grundskole

VerdensBørn Grundskole tilbyder en skolegang med fokus på hvert enkelt elevs dannelsesrejse. Vores overbevisning er, at barndommen udgør et af tilværelsens vigtigste grundsten, hvor barnet gennem sit samspil med den omgivende verden grundlægger sin personlighed. Det er i det mellemmenneskelige møde, at barnet danner sig erfaringer om sig selv og livet.

VerdensBørns små verdensborgere

Udover de fagspecifikke fælles mål, fastlagt af Børne og Undervisningsministeriet, har VerdensBørn Grundskole defineret en række yderligere mål, som igennem fokus på elevernes personlige dannelse skal medvirke til at udvikle fremtidens kompetente medborgere. 

Vores hovedmål er, at hvert enkelt barn, igennem skolegangen på VerdensBørn Grundskole, opnår dyb indsigt i sit eget emotionelle og kognitive landskab og de muligheder, som denne bevidsthed åbner op for.

Hensigten med dette fokus er at fremme elevernes evne til at bruge sunde, brugbare og bevidste handlestrategier i mødet med verden. 

Det er således igennem bevidstheden om egne emotioner, personlige styrker og tilværelsens muligheder og vilkår, at barnet tilegner sig en grundlæggende respekt og ligeværdighed for sig selv og andre, uanset etnicitet, religion eller køn.
Et mål som er VerdensBørn Grundskoles nidkære ambition for det globale verdensborgerskab.

Skoletilbud i Bangladesh

VerdensBørn Grundskole støtter et skoletilbud i Bangladesh for de fordrevne Rohingya-flygtningebørn.

På billedet ses vores skoleleder Yassin Bachiri sammen med en samarbejdspartner Zakaria fra hjælpeorganisationen Rohingya Aid – Denmark. Det andet billede er et af vores elevrådsmedlemmer Aicha, der optræder med et digt, ved Kærlighedsmarchen i 2018, til fremme for sameksistens.

Eleverne på skolen er engagerede verdensborgere, der igennem flere initiativer er med til at skabe opmærksomhed på nødlidte børn i andre dele af verden. De har blandt andet samlet ind til børn i danske asylcentre, børn der lider af hungersnød i Yemen, syriske flygtninge og blindehjem for børn i Marokko.

VBG forældre, børn og personale har støttet følgende:

  • Juni 2019: Løb4Livet, velgørendhedsløb til fordel for Rohingya-børn. Samarbejdspartner: Charity Sharing Beløb: 43.630kr
  • Juni 2020: Gå4Liv, 48km gåtur til fordel for Rohingya-børn i skole. Samarbejdspartner: RohingyaAid Beløb: 53.000kr
  • August 2020: Løb4Livet, velgørendhedsløb til fordel for Rohingya-børn. AFLYST
  • Juni 2021: Gå4Liv, 48km gåtur til fordel for psykologisk nødhjælp for børn i Gaza. Samarbejdspartner: Danske hus i Palæstina. Beløb: 132.508,75kr

VerdensBørns Barnesyn og Værdiblomst

VerdensBørn anskuer barnet ud fra et holistisk perspektiv, som i praksis betyder, at alle aspekter af den menneskelige dannelse er lige væsentlige i skolegangen.

Værdiblomsten illustrerer de centrale værdier, som danner grundlag for den daglige gang på VerdensBørn Grundskole og som er styrende for hele stemningen på skolen.

De blå farver i værdiblomsten symboliserer primært de kognitive styrker, som indebærer tilegnelse og udvikling af faglig viden. De grønne farver symboliserer de mellemmenneskelige styrker, der indebærer en grundlæggende respekt for det enkelte individ.

På Værdiblomsten er Identitet placeret i midten, for at understrege dennes centrale betydning, for en sund og livsduelig tilværelse. 

Grenen symboliserer VerdensBørn Grundskoles aktive deltagelse i barnets dannelsesrejse.

Udeskole

VerdensBørn Grundskole har i 2015 været med i et halvandet årigt projekt ved navn ”Udeskole – læring i bevægelse”, som DGI stod bag. 

Som nyopstartet friskole var det uden tvivl udfordrende at indlede med et så ambitiøst projekt, men vi oplever at det har været anstrengelsen værd.
I løbet af projektet blev fire af skolens ansatte uddannet ‘udeskolekoordinatorer’, med det formål at fastholde fokus på udeskole, samt at give nye lærere faste sparringspartnere i planlægningen af fremtidige udeskoleforløb. 

Projektet har for VerdensBørn Grundskole betydet, at vi, i forbindelse med planlægningen af et skoleår, har et bevidst fokus på at udvide klasserummet. Dette gøres ved, at de enkelte lærere er opmærksomme på at planlægge deres undervisning på en måde, hvor de inddrager nærliggende faciliteter. F.eks. skolegården, den nærliggende sø, Utterslevmose, Bispebjerg hospital eller byens museer og institutter, som vi flittigt gør brug af. Flere gange årligt flytter vi undervisningen til det nærliggende naturværksted ‘Streyf’.

Skolekreds

Skolekredsen består af forældre samt andre med interesse for skolen, som bestyrelsen godkender som medlemmer. Der betales kontingent for medlemskab af skolekredsen. Skolekredsmedlemmer har stemmeret til skolens generalforsamling, jf. Vedtægterne, og vil derudover blive informeret om skolens forskellige arrangementer, hvortil de altid er velkomne.

Ønsker man at blive optaget i skolekredsen kan man rette henvendelse til skolens bestyrelse via skolens mail vbgrundskole@gmail.com.

Forældre til elever på skolen er automatisk medlemmer af VerdensBørn Grundskoles skolekreds.

Tidligere elever og deres forældre, samt andre med tilknytning til eller interesse for skolen, kan optages som medlemmer mod betaling af medlemsgebyr.

Medlemsgebyret er 50 kr. pr. år. Tilmelding og betaling skal finde sted inden årets udgang, hvis man ønsker stemmeret på næstfølgende generalforsamling i marts/april. Gebyret skal indbetales på VerdensBørn Grundskoles konto hos Fælleskassen reg.nr. 8411 konto nr. 4172234.

Mød Mustapha fra den grundlæggende bestyrelse

Mustapha Bachiri:
– er født i år 1943
– har marokkansk afstamning
– har været aktiv i foreningsliv gennem 50 år.
– har været på det danske arbejdsmarked siden han kom til Danmark i 1966. 
– har desuden gennem sit liv arbejdet som tolk, selvstændig kørelærer og senest underviser på Landtransportskolen frem til hans otium.
Mustapha sad i integrationsrådet gennem flere år, da hans børn gik i folkeskole.
Nu er han en af de bærende kræfter i VerdensBørn Grundskoles Støtteforening og er altid klar med en hjælpende hånd.

Mustaphas mærkesager er:

  • Aktivt medborgerskab
  • Integration
  • Brobygning

Mustapha inddrager oftest eleverne i hans frivillige arbejde og forskellige gøremål på skolen.
Mustapha’s bror, Hussain Bachiri, er også aktiv på skolen.
Hussain har ligeledes været aktiv i foreningslivet gennem mange år og gik for nylig på pension efter 40 år som ejendomsfunktionær.
De to brødre er bannerfører for mange af de værdier, som vi bestræber os på at lære vores børn i dag; vedholdenhed, hjælpsomhed, optimisme og samarbejde.
Eksempelvis malede de to herre egenhændigt væggene på stortset hele skolen.
Vi anser dem som rollemodeler, påskønner deres store indsats og ønsker dem alt godt på deres vej videre i livet.